ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Δημοσιεύτηκε στις 20/10/2017    

Η εταιρεία  Chios Farm έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων και τις σκέψεις των εργαζομένων ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνεχής αλλαγές των απαιτήσεων του εργασιακού τους  περιβάλλοντος.


Στην  Chios Farm πιστεύουμε απόλυτα ότι η συνολική λειτούργια της εταιρείας , καθώς επίσης και η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, εξαρτώνται απόλυτα από την απόδοση του προσωπικού, τις συνθήκες απασχόλησης και το εργασιακό περιβάλλον.


Η εταιρεία μας θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό της τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της και για αυτό επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων της .

Δημοσιεύθηκαν νεότερα σχόλια
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε