ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Δημοσιεύτηκε στις 20/10/2017    

Η Chios Farm πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος το 2009 προχώρησε και στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

όπου γίνεται όλη η επεξεργασία λυμάτων του εργοστασίου.

Η επεξεργασία λυμάτων είναι η διαδικασία που διαχωρίζει τις επικίνδυνες ουσίες από το νερό στα λύματα έτσι ώστε το νερό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον. Τα λύματα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις καθαρισμού μέσω των υπόνομων όπου και γίνεται το αρχικό στάδιο καθαρισμού (ιζηματοποίηση).

Ακολουθούν  δυο σταδία επεξεργασίας λυμάτων που σκοπός τους είναι να καθαρίσουν τα λύματα από τα βλαβερά τους συστατικά έτσι ώστε να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν  (π.χ. πότισμα).

Δημοσιεύθηκαν νεότερα σχόλια
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε