ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις 20/10/2017    

Η Chios Farm πρωτοπορώντας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος εγκατέστησε και λειτούργει μονάδα αδρανοποίησης ζωτικών αποβλήτων καθώς και πυρολιτικό αποτεφρωτικό κλίβανο.


Σχετικά με την νέα νομοθεσία της ΕΕ πολλές επιχειρήσεις όπως (ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, ταβέρνες κτλ.) έχουν πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων τους.
Η εταιρεία μας είναι σε θέση να διαχειριστεί όλες τις κατηγορίες των υποπροϊόντων.


Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να:

 

Συνάψει σύμβαση με την εταιρεία μας.

Να εφοδιαστεί με κάδους συγκεντρώσης & διαχωρισμού των υποπροϊόντων.

Να συνοδεύει τη μεταφορά εμπορικό έγγραφο (Δελτιο Αποστολης).

Δημοσιεύθηκαν νεότερα σχόλια
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε