ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία Chios  Farm ΑΕ ιδρύθηκε το 2009 όπου ξεκίνησε και η λειτουργία της.
Σκοπός της ήταν η ίδρυση ενός βιομηχανικού σφαγείου που θα τηρεί τις νέες προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις  νεόκτιστες  εγκαταστάσεις μας πληρούνται όλες  οι  απαιτούμενες  προδιαγραφές  ασφαλείας  και  υγιεινής  των  τροφίμων
σε  όλα  τα  σταδια  της επεξεργασίας  και  τυποποίησης  διαθέτοντας  πρωτοποριακές  μεθόδους  παράγωγης  με  ελεγχόμενες  συνθήκες  υγιεινής.


Συνεχίζοντας τη μακροχρόνια οικογενειακή παράδοση η Chios  Farm ΑΕ εξελίχθηκε σήμερα σε μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος με έδρα τη Χίο που πλήρει τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.


Η εταιρεία όντας ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και του τελικού καταναλωτή προέβει  στην κατασκευή μονάδος αδρανοποίησης ζωικών αποβλήτων όπως επίσης και στην εγκατάσταση πυρολιτικού αποτεφρωτικού κλίβανου.

View in Google Maps