Προβολή προϊόντος
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ
Τρυφερό κρέας απο μπούτι χοιρινό άνευ δέρματος άνευ κόκκαλου.
5,30
Ποσότητα: